Ansamblul Folcloric Profesionist Drăgan Muntean

             Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” valorifică folclorul tradițional românesc și are ca scop principal cunoaşterea, păstrarea şi promovarea cântecului și dansului tradițional prin realizarea de spectacole folclorice, producții artistice folosind cu predilecție arta muzical – coregrafică dar și alte modalități de expresie artistică care duc la dezvoltarea și păstrarea valorilor culturale autentice ale județului Hunedoara.

            Ansamblul, prin activitatea artistică pe care o susține dezvoltă și un caracter educativ de formare şi perfecționare artistică a instrumentiștilor, dansatorilor    și a interpreților de muzică populară.

            Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean” este subordonat Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, centru subordonat administrativ și financiar Consiliului Judeţean Hunedoara.

            Ansamblul își desfășoară activitatea, în principal pe baza programelor și proiectelor elaborate de conducerea acestuia în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală.

            Totodată, Ansamblul prin Centrul de Cultură și Artă conservă, transmite și pune în valoare  cultura tradițională și  patrimoniul cultural imaterial în țară și în străinătate, promovează obiceiurile și tradițiile populare specifice fiecărei zone etnofolclorice din județul Hunedoara.

             Folclorul muzical şi coregrafic, transmis din generaţie în generaţie, şlefuit cu măiestrie constituie una dintre cele mai de preţ bogăţii ale poporului român.

             Înființat în anul 2013 sub egida Consiliului Judeţean Hunedoara cu denumirea Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii             Tradiţonale Hunedoara, ansamblul a susținut numeroase proiecte, dovedindu-se un bun colaborator şi partener în toate acţiunile în care a fost implicat.

            Începând cu data de 01.01.2017, prin hotărârea 245/2016 a Consiliului Județean Hunedoara, a fost înființat Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara, instituție care a preluat în subordine ansamblul, sub titlulatura Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean”.

            Ansamblul Folcloric Profesionist “Drăgan Muntean” promovează valorile culturale autohtone, încurajează tinerele talente, asigură realizarea si promovarea bunurilor culturale, a spectacolelor folclorice, precum si susţinerea culturii hunedorene.

             Ca instituţie publică de cultură, prin activităţile desfăşurate, Ansamblul Folcloric Profesionist “Drăgan Muntean” se adresează, tuturor colectivităţilor socio-profesionale cu scop de serviciu cultural si educaţional permanent.

             O nota aparte o prezintă costumele populare, fiind autentice, unice şi reprezentând specificul portului popular zonal, în deplină concordanţă cu repertoriul prezentat în scenă. Aceste costume, adevărate bijuterii ale artei populare manuale, unele având o vechime de peste 100 de ani.

             Ansamblul a susținut spectacole și manifestări artistice cu tematici, scenografii și coregrafii diferite, printre care:

–  spectacolul debut: Primăvara-n strai de sărbătoare

–  spectacolul “Mărie, dragă Mărie”

–  Spectacol muzical-coregrafic “Sunetul Toamnei!”, Deva, 29 octombrie 2014

–  Spectacol muzical-coregrafic “Sunetul Toamnei!”,Petroșani, 14 noiembrie 2014

–  Spectacol de colinde “Noi umblăm și colindăm!”, Orăștie, 17 decembrie 2014

–  Spectacol de colinde “Noi umblăm și colindăm!”,Petroșani, 19decembrie 2014

–  Zilele Comunei Rebra – Bistrița Năsăud

–  Zilele Orașului Chișineu – Criș – Arad

–  Festivalul Afinelor – Comuna Beriu, Hunedoara

–  Festivalul: Toamna Severineană – Drobeta Turnul Severin

–  Festivalul: Taragotului – Brad – Com. Criscior

–  Festivalul: Istorie , Natură, Cultura – Costești

–  Festivalul: Pădurenilor – Deva

–  Zilele Nationale Țebea

 Informații contact

Ansamblul Folcloric Profesionist ,,Drăgan Muntean”

Manager: Ciprian Nicolae Roman

Director: Ovidiu  Andrei Olari

Dirijor prof: George Cîlțea

Coregraf: Cătălin Bălan

Str. B-dul 1 Decembrie, Nr 15, Deva, Hunedoara

Tel: 0254262006, 0354407407

contact@ccajhd.ro

centruldeculturasiartahd@gmail.com

www.ccajhd.ro

Persoană de contact ansamblu – Dir. Ovidiu Olari, 0724528810