Centrul de Cultură și Artă al județului Hunedoara

 

Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, a fost înființat la dat de 01.01.2017 prin fuziunea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara cu Ansamblul Profesionist “Drăgan Muntean” pentru Promovarea Culturii Tradiționale Hunedoara.

Centrul funcționează ca instituție publică de cultură, de interes județean, sub autoritatea Consiliului Județean Hunedoara, cu personalitate juridică având ca scop valorificarea, transmiterea și dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniul educaţiei şi culturii prin programele și activitățile desfășurate.

 

Activitatea centrului se desfăsoară, în principal, pe baza programelor şi proiectelor elaborate de conducerea acestuia în scopul realizării de obiective cum ar fi:

  1. promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor populare, precum şi a creaţiei populare, specifice fiecărei zone etnofolclorice din Judeţul Hunedoara;
  2. oferirea de produse şi servicii culturale diverse în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
  3. dezvoltarea cooperării şi schimburilor culturale pe plan zonal, naţional şi internaţional;
  4. învăţarea şi promovarea meşteşugurilor şi îndeletnicirilor tradiţionale;

 

În scopul realizării obiectivelor prevăzute, centrul organizează şi desfăşoară următoarele activităţi:

  1. realizarea de evenimente culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment respectiv festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi alte activități artistice;
  2. colaborarea cu alte instituţii, cu artişti liber profesionişti şi cu alte personalităţi în domeniu;
  3. realizează programe de educaţiei permanentă în parteneriat cu instituţiile de specialitate din județ, ţară şi din străinătate, efectuează studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
  4. organizează şi desfăşoară activităţi cultural – artistice (spectacole, festivaluri folclorice, concursuri de interpretare artistică, expoziţii, tabere de creaţie;
  5. schimburi culturale, promovarea tinerelor talente la nivel județean;

 

Scurt istoric

Instituția numită în prezent Centrul de Cultură şi Artă, a fost înfiinţată în anul 1956 la Deva sub denumirea de Casa Regională a Creaţiei Populare, cuprinzând şi judeţul Alba.

 

Prin Casa Regională a Creației Populare, se dorea îndrumarea practică şi teoretică  a formaţiilor artistice de amatori, coordonarea artiştilor neprofesionişti, a meşterilor şi a creatorilor populari din zonele etnofolclorice din Judeţele Hunedoara si Alba.


          În acea perioadă s-au format colective de specialişti în etnografie şi folclor care au militat şi acţionat permanent pentru identificarea, conservarea şi promovarea unor valori inestimabile ale culturii noastre tradiţionale.


         Instituţia coordona formaţii artistice şi creatori din: – întreprinderi, instituţii, şcoli, cooperative meşteşugăreşti, cămine culturale, case de cultură, etc

 

Domeniul de activitate, cuprindea o arie foarte largă: – muzică corala şi instrumentală, coregrafie, literatură, teatru, satiră şi umor, arte plastic, cinematografie şi fotografie.

 

Titulaturi


         – Casa Regională a Creaţiei Populare ( 1968 )
         – Casa Creaţiei Populare a Judeţului Hunedoara
         – Centrul de Indrumare a Creaţiei Populare si a Mişcării Artistice de Mase al Judeţului Hunedoara ( 1972 – 1989 )

         – Centrul Judeţean al Creaţiei Populare Hunedoara ( 1990 – 2004 )

         – Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Hunedoara                (2004 – 2016)

-Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara începând cu  anul 2017 până în prezent.

 

Subordonare administrativă:


        – Secţia de învăţământ şi cultură a Sfatului Popular Regional (până în 1962);
        – Inspectoratul pentru Cultură şi Artă (1968);
        – Inspectoratul pentru Cultură şi Ministerul Culturii (până în 1990);
        – Consiliul Judeţean Hunedoara (din 1990 până în prezent).