CENTRUL DE CULTURĂ ȘI ARTĂ AL JUDEȚULUI HUNEDOARA

330025 – Deva, Bld. 1 Decembrie 1918 nr. 30, jud. Hunedoara

Tel/Fax 0354 407 407; 0354 407 408; 0254 262 006

E-mail: centruldeculturasiartahd@gmail.com

C.I.F. 36826276